français   Nederlands

history

De YWCA van België werd in 1919 in Brussel gesticht onder de stimulans van Hélène Goblet d'Alviella. Zij was geïnspireerd door de werking van vrouwenhuizen door de Amerikaanse YWCA in Le Havre, Frankrijk tijdens WO 1914-1918. Op 1 februari 1919 richt zij een brief aan de "executive committee" van de World YWCA met het verzoek om steun. Zij wenste in België centra op te richten met hulp van de USA zoals zij die in Frankrijk had gezien. De World YWCA gaat spoedig in op haar verzoek en er onstaan "foyers" en hostels in Brussel en o.a. Antwerpen.

YWCA in België was van bij het begin een vrouwen- en ledenbeweging die open staat en respect heeft voor iedereen. YWCA wilde steeds beantwoorden aan de noden en problemen van het ogenblik, en evolueerde dus ook steeds met haar tijd mee.

Hier volgen enkele mijlpalen uit de geschiedenis van YWCA of Belgium.

Momenteel heeft YWCA of Belgium afdelingen in Antwerpen (1919) en Louette-Saint-Pierre in de Ardennen (1929). Er zijn afdelingen geweest in Brussel, Gent, Charleroi, Verviers, Bergen, Cour-Saint-Etienne, Luik en Doornik. Er waren vakantiecentra in De Haan (een van de eerste vakantiecentra in België voor jonge arbeidsters), Rochefort, Libin, Arendonck en nu nog in Louette Saint Pierre. Er waren rusthuizen in Court Saint Etienne en in Retie.

Nationale voorzitsters: